Lycka Chambermusic Festival

Main Information

Artist Name or Name of Institution

Lycka Chambermusic Festival

Details

Location

Lyckeby, Karlskrona, Sverige

Website

http://www.lyckafestival.com

Statement

Beethoven’s Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further debelopment without “Urlicht”, the origin of the artwork or the primordial force – nature!   

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.
Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.
Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan urlicht, konstverkets ursprung eller urkraften – naturen!